Sabtu, 01 Oktober 2011

Paket Pendaftaran Play NS

>DAFTAR PNS
Paket A
1.Emblem, Char Lv20, 2000T = 10rb pulsa
2.Emblem, Char Lv20, 10.000T = 20rb pulsa
3.Emblem, Char Lv20, 30.000T = 50rb pulsa
...
Paket B
1.Emblem, Char Lv40, 10.000T = 30rb atm/40rb pulsa.
2.Emblem, Char Lv40, 30.000T = 60rb atm/70rb pulsa
3.Emblem, Char Lv60, 10.000T = 70rb atm/80rb pulsa
4.Emblem, Char Lv60, 30.000T = 100rb atm/110rb pulsa

Paket C
1.Emblem, Char Lv80, 10.000T = 110rb atm/120rb pulsa
2.Emblem, Char Lv80, 30.000T = 140rb atm/150rb pulsa

CC :
via atm
1cc = 1000
via pulsa :
10rb= 5cc
25rb= 15cc
50rb= 35cc
100rb = 75cc
200rb = 160cc

Token PNS :
100.000T= 90rb atm/100rb pulsa
32.500T = 50rb atm/60rb pulsa
15.000T = 30 atm/ 40rb pulsa
5.000T = 10rb atm/20rb pulsa
2.250T = 10rb pulsa
1.000T = 5rb pulsa

>Gold
5jt gold= 5rb
12jt gold= 10rb
25jt gold= 20rb

> UPGRADE EXP :
1jt exp= 10rb atm/15rb plsa
5jt exp= 35rb atm/40rb plsa
10jt exp= 50rb atm/60rb plsa
25jt exp= 70rb atm/80rb plsa
75jt exp= 90rb atm/100rb plsa

Minat Sms Aja Ke : 083856982799

Tidak ada komentar:

Posting Komentar